کاربر مهمان ، ورود اعضا ، ثبت نام
09151401409
فصل انواع ماهی در چابهار
  1397/03/12 

ماه های صید ماهی روز

مهرماه : ماهی شمری-ماهی سرخو- ماهی دم زرد-ماهی ماهی دم سیاه-ماهی سلیمانی

اردیبهشت ماه : ماهی  حلوا -ماهی شیر-ماهی هامور-ماهی سنگسر-ماهی سرخو-ماهی چمن-ماهی کد دم زرد-ماهی کد دم سیاه

خردادماه : ماهی  طلایی - میش ماهی  - ماهی  گیدر -ماهی هوور


نظرات کاربران
ارسال نظر